ทีมการตลาด Online

เฉพาะทางด้านคลินิกความงาม

  • สร้างยิอดขายได้จริง
  • การันตีด้วย KPI ผลลัพธ์
  • ดูแลกว่า 20 แบรนด์

ดูแลยอดขาย กว่า 20 แบรนด์

ตัวอย่าง INBOX

การันตีด้วย KPI สูง

ตัวอย่าง งาน ADS ภาพนิ่ง

Course Private
1:1

  • Botox
  • Filler
  • 10 หัตถการ
  • ศัลยกรรม

Course Group

โดยอาจารย์แพทย์

  • Botox
  • Filler
  • ร้อยไหม